Image

La metodologia de treball proposada per Bepointer és l’anàlisi detallada dels processos de negoci dels clients amb l’objectiu de poder proporcionar la millor solució possible. La millor solució no serà determinada per la tecnologia, sinó per la solució a la casuística concreta de cada situació, que tindrà dues components: una tecnològica i una de transformació del procés de negoci, que han de ser aplicades de forma conjunta.

Així, la metodologia de treball de Bepointer no es basa en l’aplicació de tecnologies específiques per solucions sectorials i el posterior ajust de processos de negoci i software per proporcionar una solució al client, sinó en el treball colze a colze amb el client per determinar conjuntament la solució que millor s’hi adeqüi.

Bepointer treballa amb cicles iteratius d’anàlisi i implementació per arribar a una solució final òptima en el menor temps possible.

Bepointer s’ajusta en cada cas a la metodologia de qualitat de cada client, seguint normes ISO, ITIL, metodologies àgils o metodologies particulars quan es dona aquesta circumstància.