Image

Aquestes són algunes de le solucions més rellevants de Bepointer als diferents sectors:

Ajuntament de Barcelona
  • Construcció nova aplicació de Gestió de Sancions en Android - 2019.
  • Implantació de solució de pagament PCI compliant - 2018
  • Servei de gestió de desplegament remot de software des de 2013.
  • Gestió de sancions en Windows Mobile des de 2013.

Alimentació i retail
  • Disseny i construcció del sistema de gestió de recepció i distribució de comandes entre la fàbrica i les botigues - 2016.

Sanitat i farmàcia
  • Construcció i manteniment del sistema de gestió d'un centre mèdic des de 2010.