Image

Bepointer té experiència en el disseny i construcció de sistemes software a mida utilitzant tecnologies J2EE i .NET, i també Android i Windows Mobile per solucions per a dispositius mòbils.

Bepointer pot entregar els sistemes ad-hoc dissenyats per als seus clients per a la implantació en la infraestructura del client, o també proporcionar-los com a servei (SaaS) utilitzant tecnologia Cloud (plataforma Azure).

Tot i així, Bepointer no condiciona les seves propostes tecnològiques a la construcció de software a mida, sinó que és capaç d’analitzar les solucions presents al mercat per veure si poden ser utilitzades per complementar la solució de negoci proposada en cada cas.

Bepointer disposa d’experiència en la implantació de solucions Open Source tant en infraestructura client i també les pot oferir com a servei (SaaS).